B-PLAN s.r.o. je společnost specializující se na zajištění komplexní škály služeb pro bezproblémový provoz aquaparků, plaveckých a hotelových bazénů, koupališť a wellness center. Naše služby zahrnují zejména komlexní dodávky technologických celků úpraven vody, návrhy a realizace systémů automatizovaného řízení kvality vody v bazénu, servis bazénových technologií, dodávky náhradních dílů, repase bazénových čerpadel apod. Součástí našich služeb je také poradenská a konzultační činnost v oblasti vodního hospodářství. Všechna námi nabízená technologická zařízení jsou moderní koncepce, splňující přísné požadavky na ochranu životního prostředí, jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů s patřičnými certifikáty EU a mají všechny potřebné atesty pro jejich provozování v ČR. Samozřejmostí je poskytování záručního i pozáručního servisu na naše zboží.

Společnost B-PLAN s.r.o. je také provozovatelem internetového obchodu s bazénovým příslušenstvím BAZÉNOVÝ SVĚT a servisního portálu BAZÉNOVÝ SERVIS.

 

B-PLAN company provides a comprehensive range of services for the seamless operation of aquaparks, swimming and hotel pools as well as open-air public pools.Our services in particular include the supply of complex technological units, the servicing of pool technology, supply of spare parts, repairing of swimming pool pumps, the regular supply of certified pool chemicals, the design and implementation of automated water quality control systems in the pool and advisory and consultancy services regarding water management. All the technological equipment we offer represent modern concepts that meet strict requirements for environmental protection, it is made of non-toxic materials with appropriate EU certificates and have all of the necessary certificates for their operation in the Czech Republic. It goes without saying, that we provide a warranty and post-warranty service for our goods.

B-PLAN company operate also internet trade BAZÉNOVÝ SVĚT and service portal BAZÉNOVÝ SERVIS.